DISCLAIMER

VOORWAARDEN EN CONDITIES 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.dymatoautomation.nl. Door deze website te bezoeken en/of op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepassingen van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Dymato Automation zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Dymato Automation garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Dymato Automation wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Dymato Automation, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dymato Automation, de inhoud van deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Op deze website en disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Dymato Automation
Ravelijn 48
3907 NV Veenendaal
Nederland

info@dymato.nl

www.dymatoautomation.nl